register

Conference dates
DEC, 1 - 2, 2017

Early bird registration
Before Oct 30, 2017

Close registration online
Oct 20, 2017

Hotels & Travel

Visa Guideline

Ngày đăng: 10/10/2017 06:01:50

Visa Guideline


Sapa Exploration 2 Days 1 Night

Ngày đăng: 10/05/2017 03:57:46

Sapa Exploration 2 Days 1 Night Sapa Exploration 2 Days 1 Night


Ninh Binh Trip

Ngày đăng: 10/05/2017 03:53:53

Ninh Binh Trip Ninh Binh Trip


Ha Noi 1 Day

Ngày đăng: 10/05/2017 03:40:29

Ha Noi 1 Day Ha Noi 1 Day


Explore Magical Halong

Ngày đăng: 10/05/2017 03:34:31

Explore Magical Halong Explore Magical Halong


Ha long bay 1 day trip

Ngày đăng: 10/05/2017 03:21:58

Ha long bay 1 day trip Ha long bay 1 day trip


Local tours

Ngày đăng: 10/05/2017 02:04:30

Local tours Local tours


Airport transfer

Ngày đăng: 09/20/2017 05:00:30

Airport transfer Airport transfer


Visa

Ngày đăng: 08/05/2017 09:44:38

Visa


Local tours

Ngày đăng: 08/05/2017 09:44:24

Local tours


Airport transfer

Ngày đăng: 08/05/2017 09:44:06

Airport transfer


Accommodation

Ngày đăng: 08/05/2017 09:43:43

Accommodation Accommodation


  Video

  Copyright (c) Indochina Confernce of Dermatology.All Rights Reserved.

  Địa chỉ: 15A - Phuong Mai - Dong Da - Ha Noi

  Điện thoại: 024 32 222 944 | Fax: 024 38 522 665

  Email: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn

  Dịch vụ cung cấp lễ tân, Dịch vụ cung cấp đoàn múa lân, Dịch vụ cung cấp MC , Dịch vụ cho thuê PG - PB , Dịch vụ cung cấp ca sĩ , Thiết kế gian hàng , Cho thuê dàn karaoke , Cho thuê nhà bạt, nhà không gian , Cho thuê thiết bị ánh sáng , Cho thuê thiết bị dịch , Cho thuê thiết bị âm thanh , Cho thuê thiết bị trình chiếu , Tổ chức hội nghị